Upcoming

Thursday, July 10th
7:30pm PT
Arizona at California
Jul 10, 2014 | 1 hour30 minutes
7:30pm PT
Feb 27, 2014

Friday, July 11th
12:30am PT
Arizona at Arizona State
Jul 11, 2014 | 1 hour30 minutes
12:30am PT
Feb 3, 2014

6am PT
Arizona at Washington State
Jul 11, 2014 | 1 hour30 minutes
6am PT
May 24, 2014

7:30am PT
USC at Arizona
Jul 11, 2014 | 1 hour30 minutes
7:30am PT
Nov 30, 2013

Saturday, July 12th
3pm PT
Oregon at Arizona
Jul 12, 2014 | 1 hour
3pm PT
Nov 12, 2013

Monday, July 14th
6am PT
Oregon at Arizona
Jul 14, 2014 | 1 hour30 minutes
6am PT
May 13, 2014

7:30pm PT
Arizona at Washington
Jul 14, 2014 | 1 hour30 minutes
7:30pm PT
May 6, 2014

9pm PT
Oregon at Arizona
Jul 14, 2014 | 1 hour30 minutes
9pm PT
May 13, 2014

Tuesday, July 15th
4:30am PT
Arizona at Washington
Jul 15, 2014 | 1 hour30 minutes
4:30am PT
May 6, 2014

11am PT
UCLA at Arizona
Jul 15, 2014 | 2 hours
11am PT
May 19, 2014

Wednesday, July 16th
1am PT
UCLA at Arizona
Jul 16, 2014 | 2 hours
1am PT
May 19, 2014

10am PT
Arizona State at Arizona
Jul 16, 2014 | 1 hour30 minutes
10am PT
Feb 24, 2014

Thursday, July 17th
10am PT
Arizona at Arizona State
Jul 17, 2014 | 1 hour30 minutes
10am PT
Feb 3, 2014

6pm PT
Arizona at California
Jul 17, 2014 | 1 hour30 minutes
6pm PT
Feb 27, 2014

7:30pm PT
Arizona at Arizona State
Jul 17, 2014 | 1 hour30 minutes
7:30pm PT
Feb 3, 2014

Friday, July 18th
2:30am PT
Arizona at California
Jul 18, 2014 | 1 hour30 minutes
2:30am PT
Feb 27, 2014

Pages